Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna het "Privacybeleid") is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Trier Insulated Panels GmbH (hierna "wij", "ons", "onze" of "gegevensbeheerder") de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website (hierna "u, "uw") www.italpannelli.de (hierna de "Website") verwerkt.  

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens en het respecteren van uw privacy van cruciaal belang. Wij besteden bijzondere aandacht aan de verwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.  

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Wij, Trier Insulated Panels GmbH, een Duitse onderneming met hoofdkantoor in Konrad-Zuse-Straße 2 54343 Föhren, Duitsland, geregistreerd onder nummer HRB 43988, treden op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.   

 

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u onze Website gebruikt, opent of anderszins interactief bent met onze Website, gebruiken wij cookies, webbakens en soortgelijke traceertechnologieën om persoonsgegevens te verzamelen van en informatie op te slaan op uw apparaat, waaronder uw IP-adres, verbindingsgegevens en gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de duur van het bekijken van de pagina's, uw browsertype en -instellingen, de datum en tijd van uw toegang, de inhoud die u hebt bekeken, de functies die u hebt bezocht, de verwijzende/exitpagina's en het besturingssysteem. 

Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid lezen dat hier beschikbaar is.  

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt in contactformulieren, registratieformulieren en enquêtes, waaronder uw (voor- en achter)naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en voorkeuren en abonnementen op onze nieuwsbrieven.    

 

3. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om de in dit Privacybeleid gespecificeerde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, baseren we ons op: 

 

5. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, kunnen we uw persoonsgegevens indien nodig delen met de volgende ontvangers:  

Wij delen uw persoonsgegevens alleen mee aan ontvangers op een need-to-know basis en alleen wanneer de verwerking door de ontvanger strikt beperkt is tot de doeleinden die in dit Beleid worden genoemd.  
 

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid, kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") moeten overdragen.  

In deze gevallen implementeren we passende overdrachtsmechanismen en waarborgen om ervoor te zorgen dat voor de doorgegeven persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau geldt als binnen de EER.  

In de praktijk betekent dit dat elk van de beoogde overdrachten ten minste is gebaseerd op een van de volgende mechanismen: 

U kunt een kopie van deze documenten opvragen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van de Groep, zie Sectie 12 van dit Beleid. 

 

7. BEWARING VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. 

UW RECHTEN 

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens, evenals het recht om de verwerking ervan te beperken, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.   . 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO op het hieronder vermelde e-mailadres. In elk geval kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Wij beschermen uw persoonsgegevens met fysieke, digitale en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging bij het verzamelen, bewaren en communiceren van persoonsgegevens van Gebruikers te beperken. 

Hiervoor gebruiken we ook encryptieprotocollen voor persoonsgegevens (SSL/TLS, HTTPS), netwerkbeveiligingsmaatregelen (firewalls, WAF) en beveiligingssoftware (back-ups en replicatie). 
 

9. KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze Website kan links bevatten naar websites van derden die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites van derden.  

Raadpleeg hun privacybeleid voordat u persoonlijke informatie aan hen verstrekt. 

 

10. COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze Website. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot cookies en andere trackingtechnologieën, wijzen wij u er echter op dat wij ervoor zullen zorgen dat wij, waar nodig, uw voorafgaande toestemming hebben verkregen voordat wij deze op uw apparatuur plaatsen. 

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doeleinden, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid dat hier beschikbaar is: [Voeg een hyperlink in naar het Cookiebeleid van de Website]. 

 

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wijzigingen worden van kracht wanneer we het herziene Privacybeleid op de Website plaatsen. We raden je aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze DPO op het hieronder vermelde e-mailadres.  

 

12. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens onder dit Privacybeleid, inclusief de uitoefening van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via: 

Trier Insulated Panels GmbH
Konrad-Zuse-Str. 2
54343 Föhren
Telefoon: +49 (0) 6502 999 85 0

DPO: Gerlinde Jakobi

gerlinde.jakobi@italpannelli.de 

 

 

Laatst bijgewerkt: 06 juli 2023